Podręczniki

Podręczniki

W tym dziale znajdziecie Państwo podręczniki w formie elektronicznej, które specjalnie na potrzeby projektu zostały dla Was przygotowane.

Nasze książki to tak naprawdę trzy ważne pozycje:

  • Przewodnik po historii Polski
  • Mały Przewodnik po historii Polski dla dzieci i młodzieży (wersja portugalska)
  • Edukacja historyczna w ośrodkach polonijnych. Kluczowe pytania. Przewodnik metodyczny.

„Mały przewodnik po historii Polski” to podręcznik do historii Polski napisany przez Łukasza Malinowskiego, a oparty na „Przewodniku po historii Polski” autorstwa prof. W. Sulei. Obie książki tworzą całość przeznaczone są dla nauczycieli i dzieci ze szkół polskich spoza Polski.

„Mały przewodnik po historii Polski” zawiera 41 rozdziałów podzielonych pod względem kategorii językowych:

  • rozdziały 1 – 15 napisane są na poziomie językowym A1,
  • rozdziały 16 – 26 napisane są na poziomie językowym A2,
  • rozdziały 27 – 41 napisane są na poziomie językowym B1.

Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli/edukatorów składa się z dwóch zasadniczych elementów: części teoretycznej, w której zostały omówione podstawy dydaktyki historii (jak np. zasady formułowania celów edukacji historycznej, wybrane formy, metody i środki dydaktyczne stosowane w edukacji historycznej, kształcenie pojęć historycznych, praca z mapą i różnego rodzaju źródłami historycznymi, planowanie pracy nauczyciela/edukatora historii) oraz instruktażowej, zawierające wskazówki, jak pracować z materiałami zawartymi w pakiecie.