Scenariusze – Nowożytność

Scenariusze lekcji nowożytnych przygotowane są na poziomie językowym A1 („Dlaczego wiek XVI w Rzeczpospolitej nazwano złotym wiekiem?”) i A2 („ Dlaczego wiek XVI w Rzeczpospolitej nazwano złotym wiekiem?”, „Walka o naprawę Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVIII wieku”).

Każdy scenariusz zawiera:

  • czas trwania zajęć,
  • cele edukacyjne szczegółowe i ogólne,
  • metody dydaktyczne,
  • środki dydaktyczne z biliografią, linkami do ikonografii i muzyki,
  • przebieg zajęć,
  • kartę pracy.

Pobierz scenariusze: