Scenariusze – XIX wiek

Scenariusze lekcji z wieku XIX przygotowane są na poziomie językowym A2 („Dał nam przykład Bonaparte…”) i A2/B1 („Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców…”).

Każdy scenariusz zawiera:

  • czas trwania zajęć,
  • cele edukacyjne szczegółowe i ogólne,
  • metody dydaktyczne,
  • środki dydaktyczne z biliografią, linkami do ikonografii i muzyki,
  • przebieg zajęć,
  • zadania.

Pobierz scenariusze: