Scenariusze – Średniowiecze

Scenariusze lekcji średniowiecznej przygotowane są na poziomie językowym A1 („Chrzest Polski ważna sprawa”, „Dlaczego króla Kazimierza nazwano Wielkim?”, „Lekcja o Polsce. Legendy, narodowe symbole, zwyczaje.”) i A2 („ Dlaczego króla Kazimierza nazwano Wielkim? ”).

Każdy scenariusz zawiera:

  • czas trwania zajęć,
  • cele edukacyjne szczegółowe i ogólne,
  • metody dydaktyczne,
  • środki dydaktyczne z biliografią, linkami do ikonografii i muzyki,
  • przebieg zajęć,
  • kartę pracy.

Pobierz Scenariusze: