Scenariusze – XX wiek

Scenariusze lekcji z wieku XX przygotowane są na poziomie językowym B1.

Każdy scenariusz zawiera:

  • czas trwania zajęć,
  • cele edukacyjne szczegółowe i ogólne,
  • metody dydaktyczne,
  • środki dydaktyczne z biliografią, linkami do ikonografii i muzyki,
  • przebieg zajęć,
  • zadania.

Pobierz scenariusze: